Kontakt

PROINA s.r.o.

Office Bratislava - Sinokvetná 21, 821 05

Office Žilina - Gbelany, pod Lipami 421/3

Office Kamienka 209 - okr. Humené


Ing. Matúš Buček

+421 908 868 858

Ing. Peter Lacko

+421 905 169 992


proina@proina.com

Fakturačné údaje:

PROINA s.r.o

067 83 Kamienka 209
IČO: 36 517 399
DIČ: SK 2022198090
Č.účtu: 2629067041/1100

Neváhajte nás kontaktovať: