Poradenská činnosť pri výstavbe

Poradenská činnosť pri výstavbe

Poskytujeme odborné poradenstvo k prehodnoteniu investičného zámeru a jeho možnej realizácii a odhadu časovej a finančnej náročnosti. Poradenstvo k čiastkovým procesom a cieľom:

  • Optimalizácia nákladov
  • Návrh a pripomienkovanie zmlúv o dielo
  • Návrh a pripomienkovanie časových plánov výstavby
  • Analýza rizík a možných riešení
  • Poradenstvo v oblasti územného plánovania, stavebnej legislatívy
  • Poradenstvo v oblasti cien stavebných prác a materiálov, konštrukčných a realizačných riešení
„Vy máte predstavu, my Vám ju pomôžeme zrealizovať“