Projekt manažment

Projekt manažment

Poskytujeme komplexné služby projektového manažmentu v oblasti stavebníctva.

  • Riadenie Vášho investičného zámeru od formulácie samotného zámeru
  • Príprava časových plánov
  • Zadanie projekčný prác a pripomienkovania projektovej dokumentácie
  • Príprava tendrových podkladov a zadávacích podmienok
  • Poradenstvo pri výbere dodávateľov
  • Monitoring výstavby a technický dozor
Každý koncept riadenia projektu je prispôsobený individuálnym požiadavkám zadávateľa a samotného investičného zámeru.
„Vy viete čo, my vieme ako“
Projekty