Inžinierska činnosť

Apartmánový dom Grúň

Rozsah služieb: Inžinierska činnosť

Distribučné centrum SPS Strečno

Rozsah služieb: inžiniering , technický dozor

Prístavba haly

Rozsah služieb: inžinierska činnosť, projekt manažment a technický dozor

Prevádzková budova Zeppelin SK s.r.o.

Rozsah služieb: inžinierska činnosť , projekt manažment

Distribučné centrum SPS Banská Bystrica

Rozsah služieb: inžinierska činnosť, projekt manažment