Prístavba haly

Prístavba haly

Rozsah služieb: inžinierska činnosť, projekt manažment a technický dozor

Project Description

Client: PPS s.r.o. ( Floréac - Blegicko )
Location: Dolný Lopašov, okr. Piešťany
Year Completed: 2017