Energetický audit a energetická certifikácia budov

Energetický audit a energetická certifikácia budov

Efektívna tepelná ochrana s rozumnou návratnosťou = úspora prevádzkových nákladov a komfort vnútorného prostredia.

Vypracovanie energetického certifikátu budovy

– povinný podľa zákona 555/2005 Z. z. pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy, pri predaji budovy a prenájme budovy.

Energetický audit budovy podľa Zákon č. 321/2014 Z. z.

– energetický audit je povinný aj pre všetky podniky a organizácie, ktoré požadujú z verejných zdrojov, tiež eurofondov finančnú podporu na zvyšovanie energetickej efektivity.

– energetický  audit je povinné pre podniky s viac ako 250 zamestnancami alebo podniky, ktorých ročný obrat presahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha presahuje 43 mil. EUR. Pri výpočte je potrebné zohľadniť aj prepojené podniky. Medzi veľké podniky patria aj spoločností, v ktorých 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných verejnými orgánmi.

– podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti je energetický audit možné použiť aj v prípade, ak chce prevádzkovateľ budovy s podlahovou plochou väčšinou ako 1000 m2 preukázať, že vybaviť rozvody tepla alebo rozvody teplej vody v budove vhodnou tepelnou izoláciou nie je technicky možné, nákladovo primerané a vzhľadom na dlhodobý potenciál úspory tepla efektívne.

– podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike si musia nechať energetický audit urobiť aj podniky, ktoré budujú alebo rekonštruujú väčšie zdroje na výrobu elektriny alebo tepla. Auditom sa v tomto prípade preukazuje, či je možnosť znížiť primárnu energetickú spotrebu.

Realizovali sme

Vyhotovenie Energetického certifikátu budovy – hala Preskam , Bratislava
Vyhotovenie energetického auditu – Komplex budov ONsemi , Piešťany
Vyhotovenie Energetického certifikátu budovy – Bytové domy Opoj, okr.Trnava
Vyhotovenie Energetického certifikátu budovy – administratívna budova Legionárska Žilina
Vyhotovenie Energetického certifikátu budovy – administratívna budova Coboriho Nitra

Galéria projektov
EC Admin budova Legionarska, ZA
EC administratívna budova Coboriho, NR
EC energ. audit ON semi, PN
EC bazén, PN
EC bytový dom OPOJ, TT
EC hala preskam, BA