O nás

PROINA s.r.o.

Spoločnosť Proina s.r.o., vznikla v roku 2006 ako projekčná spoločnosť s hlavným zameraním na návrh a projekciu rodinných domov, bytových domov, ale aj urbanistických štúdií. Projekčný tím okolo Ing. Kvety Bučekovej si svojou kvalitnou prácou a profesionálnym prístupom získal zákazky nielen na východe Slovenska, ale aj v iných regiónoch.

S cieľom ponúknuť svojím hlavným partnerom komplexnejšie služby sa príchodom nového spoločníka Ing. M. Bučeka v roku 2007 spoločnosť začala zameriavať aj na inžiniersku činnosť, poradenskú a dozornú činnosť pri výstavbe, technický dozor investora a projekt manažment.

Spoločnosť spolupracovala ako technický dozor investora pri výstavbe budovy EUROPA BUSINESS CENTER v Banskej Bystrici. Stavba EUROPA BUSINESS CENTER spolu so stavbou EUROPA SHOPPING CENTER bola odbornou porotou ABF vyhodnotená ako stavba roka 2009. Získala hlavnú cenu.

V roku 2010 začala spoluprácu s firmou PROXIMAE, zaoberajúcou sa energetickou certifikáciou budov. Nasledovala aj spolupráca v oblasti manažmentu stavieb, čo umožnilo pokryť službami aj Bratislavsky a trnavsky kraj .

Náš tím je pripravený zrealizovať Vaše požiadavky, na objem a komplexnosť zákazky vieme pružne reagovať aj s našimi overenými externými spolupracovníkmi/špecialistami.

Ing. Buček Matúš – konateľ / Inžinierska činnosť / Projektmanažment
bucek@proina.com +421 908 868 858

Ing. Lacko Peter – Projektmanažment / Energetická certifikácia a audit (BA)
peterlacko@proina.com +421 905 169 992

Mgr. Helena Bučeková – Inžinierska činnosť / Právne poradenstvo (ZA)
bucekova@proina.com +421 918 136 442

„Vytvárať hodnoty pre našich ľudí, našich klientov a spoločnosť.“