Certifikáty

Ing. Matúš Buček

Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavebný dozor.

Ing. Peter Lacko

Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na energetickú certifikáciu budov.