Projekčná činnosť

Projekčná činnosť

Naše skúsenosti z realizácie stavieb aplikujeme do projektovej dokumentácie, preto naše projekty ponúkajú reálne a nákladovo efektívne riešenia a hladkú realizáciu.

V rámci komplexnej dodávok služieb začínajúc už od zostavenia investičného zámeru, ponúkame vytvorenie všetkých stupňov projektovej dokumentácie:

  • Štúdia
  • Dokumentácia pre územne rozhodnutie
  • Dokumentácia pre stavebne povolenie
  • Tendrová dokumentácia k súťaži pre výber generálneho dodávateľa
  • Realizačný projekt
V projektoch zapracovávame moderné architektonické prvky, trendy pasívneho dizajnu, moderné materiály a technické riešenia. Všetky naše projekty sú starostlivo pripravené s ohľadom na optimalizáciu stavebných nákladov a vytvorenie projektu v medziach schváleného rozpočtu.