Technický dozor investora

Distribučné centrum SPS Strečno

Rozsah služieb: inžiniering , technický dozor

Prestavba hotela ATOM

Prestavba hotela ATOM na polifunkčnú budovu. Rozsah služieb: inžiniering , projektový manažment a technicky dozor. Začiatok poskytovania služieb : od […]

Prístavba haly

Rozsah služieb: inžinierska činnosť, projekt manažment a technický dozor

Drevenice Terchová & penzión vršky

Rozsah služieb: projektový manažment, technický dozor investora

Europa Business Center

Rozsah služieb: projektový manažment, technický dozor investora